HELP - Hlavní evidence léčby a prevence

V Katalogu lékařů a zdravotnických zařízení bylo dnes, 25.3.2023, aktualizováno 5 záznamů, včera 5 záznamů.

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení

Zadejte jméno lékaře, specializaci nebo obec:

Katalog dle typu zařízení Zobrazit

Katalog dle odbornosti Zobrazit

Katalog dle oborů Zobrazit

Pro lékaře

Přihlášení

Přihlašovací jméno:

Přihlašovací heslo:

Novinky

Vážení návštěvníci našich stránek,

pokud potřebujete základní informace, týkající se nákazy koronavirem a opatření, přijatých k zamezení jeho šíření, volejte linku 1221.

Pokud potřebujete informace, týkající se zdravotních opatření a postupů v případě zdravotních obtíží, které by mohly souviset s nákazou koronavirem, volejte infolinky Státního zdravotního ústavu       724 810 106 nebo 725 191 367.

Pokud pociťujete zdravotní obtíže, které by mohly souviset s nákazou koronavirem, nenavštěvujte svého praktického lékaře nabo praktického lékaře pro děti a dorost osobně, ale poraďte se s ním nejprve telefonicky. Spojení na něj naleznete na našich stránkách po zadání jeho příjmení do vyhledávací kolonky.

POZOR!

Rozhodnutím Vlády ČR bylo zavedení elektronické evidence tržeb do lékařských praxí, původně plánované od 1.května 2020 po dobu nouzového stavu, zavedeného v souvislosti s epidemií COVID 19 pozastaveno. V platnost vejde nejdříve po uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu, pokud v této době nebude rozhodnuto jinak.

 

Sdělení lékařům

     Parlamentem České republiky byl přijat dne 13.září 2019 "Zákon 256/2019 Sb. ,kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,o evidenci tržeb ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů." Tímto zákonem se zavádí s platností od 1.května 2020 pro poskytovatele zdravotnických služeb povinnost elektronické evidence tržeb.

     I když dosud nebyl vydán prováděcí pokyn k tomuto zákonu a není přesně stanoven postup, doporučujeme lékařům připravit se již nyní. Především platí, že evidence tržeb se týká plateb, přijímaných tzv. přes pokladnu. Lékař bude mít možnost s ohledem na podmínky, ve kterých zdravotnické služby poskytuje, provádět evidenci tržeb ve dvojím režimu - 1) v normálním režimu elektronické evidence trýeb a  2) evidence tržeb ve zvláštním režimu.

     1) Princip normálního režimu elektronické evidence tržeb bude fungovat podobně jako v případě elektronických receptů s tím, že jedinečný číselný kód, který se bude tisknout na stvrzenku, vydá finanční úřad prostřednictvím internetu. Pro vstup do normálního režimu elektronické evidence tržeb bude lékař potřebovat počítač s připojením na internet, počítačový software pro lékaře a tiskárnu. Není třeba tedy pořizovat zvláštní elektronickou pokladnu. Firma, jejíž počítačový software lékař používá,, by v dohledné době měla připravit zvláštní modul, který začlení do používaného softwaru a který elektronickou evidenci tržeb umožní. V praxi to znamená, že lékař do modulu pouze doplní kódy léčebných úkonů, které uskutečňuje. Po provedení úkonu, který bude pacient hradit, platbu s příslušným kódem léčebného úkonu oznámí prostřednictvím internetu finančnímu úřadu, od něj obdrží unikátní číselný kód, který následně vytiskne na stvrzenku pacientovi.

     2) Pokud se lékař rozhodne evidovat tržby ve zvláštním režimu, musí o to požádat správce daně. Ten mu to může umožnit, pokud lékař splní tyto podmínky: a) není plátcem daně z přidané hodnoty, b) nemá víc jak dva zaměstnance (např. v případě , že poskytuje zdravotnické služby prostřednictvím s.r.o. a zaměstnává pouze sebe a zdravotní sestru a c) výše z příjmu evidovaných plateb (jedná se o platby v hotovosti, nikoliv platební kartou) nepřesáhla v posledním roce 600.000 Kč. Pokud lékař obdrží povolení od správce daně evidovat tržby ve zvláštním režimu, musí si od něj vyžádat blok účtenek, které bude vydávat jako potvrzení o příjmu platícím pacientovi a kopii si ponechá. Jedenkrát za čtvrtletí potom musí předepsanou formou podávat správci hlášení o tržbách, evidovaných ve zvláštním režimu. Z uvedeného vyplývá, že evidování tržeb ve zvláštním režimu bude pro lékaře administrativně, časově a zřejmě i finančně náročnější, než nrmální elektronická evidence tržeb. Ale to zřejmě bylo záměrem předkladatele zákona.

     Lékařům doporučujeme, aby se při zavádění a) elektronické evidence tržeb v normálním režimu obraceli s žádostí o pomoc na softwarovou firmu, jejíž program používají, v případě b) evidence tržeb ve zvláštním režimu na svého účetního. Měli by být obezřetní vůči nejrůznějším nabídkám od cizích subjektů na zavedení elektronické evidence tržeb do jejich praxe, které se nepochybně vyrojí. Zpravidla to dopadně (jako v případě zavádění elektronických receptů) tak, že zaplatí vysokou částku a většinu úkonů budou stejně muset provádět sami. Mohou se rovněž kdykoliv v případě potřeby obracet na Lékařské informační centrum (viz kontakty), které je jim dlouhodobě a trvale k dispozici.

13.9.2019

Pro provoz lékárny ve Starém Městě pod Sněžníkem hledáme lékárníka s potřebnou kvalifikací.

Nabízíme bezplatný pronájem prostoru a byt k dispozici.

Bližší informace: Staré Město tel.:583 - 285 - 037, 725 - 502 - 750, 777 - 257 - 233, email: starosta((zavináč))mu-staremesto(tečka)cz

 enlightenedNa internetových stránkách Lékařského informačního centra naleznete mimo jiné záznamy o více než 34.000 lékařích a zdravotnických zařízeních, které jsou denně aktualizovány. Lékařům, kteří mají rozšířený záznam v Katalogu poskytujeme navíc zdarma tyto nové služby:

-        inzerce na našich stránkách v prakticky neomezeném rozsahu (hledám sestru, hledám zástup, prodám praxi, koupím sterilizátor apod.);

-        300 ks papírových průvodek, které lze použít i jako recept se jménem lékaře zakódovaném v čárovém kódu a chráněných proti falšování vodotiskem s možností jejich dalších přiobjednání

-        aktuální sdělení umožní zobrazit zvýrazněně v profilu lékaře požadovanou informaci (dovolená od – do, zastupuje MUDr. XY apod.).

Samozřejmostí je prakticky neomezený prostor pro profil lékaře v našem Katalogu s možností vložení jak textů, tak fotografií a grafických symbolů.

enlightenedPokud máte zájem o umístění vašeho reklamního baneru na naších stránkách, kontaktujte nás zde.

enlightenedKnižní katalog poskytovatelů léčebné a preventivní péče je zcela vyprodán a nový už v knižní podobě nebude vydán. Stále si jej však můžete objednat v elektronické formě na naší adrese. Katalog má 1035 stran formátu A4 a obsahuje údaje o více než 34.000 poskytovatelích.

Zajímá vás, jak vypadá knižní vydání našeho Katalogu? Zde si můžete prohlédnout vybrané stránky Katalogu poskytovatelů - z každého kraje je uveden jeden okres:

» více

Ukázka klasické zprávy, ze sociologického výzkumu, kterou pro naše zákazníky na zakázku zpracováváme:

» více

Inzerce

                                                    

                                                 Pronájem lékařských ordinací

Obec Modleticenabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost v obci Modletice.

K pronájmu jsou 2 ordinace lékaře.

Ke každé ordinaci dále patří čekárna a WC pro pacienty, dále WC pro personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost.

Možnost je i parkování přímo u lékařského domu.

Pronájem lékařských ordinací je možný od začátku listopadu 2022.

Pokud máte zájem nebo byste chtěli více informací neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cznebo na tel. čísle 725 021 855.

                                                                                               Publikovat do 15.2.2023

Na tomto místě může být Váš inzerát - kontaktujte nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit vše

Lékařské informační centrum INRES-SONES Spirox Institut Copyright © Lékařské informační centrum
Aforismus

Většina lékařek, které znám, mi připadá strašně aseptická a trochu moc brejlatá. (R. Ruark)

Přijímáme platby pomocí GoPay.cz